GPC Huarochirí (Av. Huarochirí N° 744 - Ate)

GPC Unión (Jr. De La Unión N° 166, Ate)

GPC Suministros (Jr. De La Unión N° 125, Ate) 

GPC Centro de Distribución (Av. Arboleda N° 115, Ate)

GPC Gloria (Carr. Central km 14.5, Ate) 

GPC Arequipa (Variante De Uchumayo Km.4)

GPC Callao (Carr. Nestor Gambetta N° 525)

GPC Trujillo (Av. César Vallejo N° 931)

GPC Chiclayo (Av. Augusto B. Leguía N° 1206)

GPC Las Prensas (Av. Las Prensas N° 211)